Kabinetswerk

Ontzorgt, adviseert en ondersteunt het gemeentebestuur op het
gebied van representatie en relatiebeheer en co├Ârdineert evenementen.