Disclaimer

Intellectueel eigendom

De gegevens op deze website zijn eigendom van Kabinetswerk. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiƫren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u de bron van de gegevens vermeld.

Aansprakelijkheid

Deze website bevat algemene informatie voor de bezoekers over Kabinetswerk. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Kabinetswerk zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Kabinetswerk bezien op zorgvuldigheid. Kabinetswerk  kan echter niet garanderen of verklaren dat deze informatie van derden juist of volledig is. Kabinetswerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het gebruik van deze website van de hand. Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.