Privacyverklaring

Kabinetswerk, gevestigd aan St. Antoniusveldweg 11, 5803 AH Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Kabinetswerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan Kabinetswerk verstrekt. Kabinetswerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • naam werkgever/gemeente
  • uw voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • adresgegevens
  • mail adres

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Kabinetswerk verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u te kunnen bereiken (per telefoon, e-mail, post). Voor het omgaan met persoonlijke gegevens die Kabinetswerk verzamelt en verwerkt vanuit een overeenkomst met een klant, gelden de met de klant afgesproken privacy voorwaarden en een van te voren door Kabinetswerk ondertekende gedragscode.

Bewaartermijn

Kabinetswerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens

Kabinetswerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De website van Kabinetswerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, zoals Google Analytics.

Sociale Media

Kabinetswerk / Mirjam Smit-Eggels maakt gebruik van verschillende sociale media kanalen, namelijk: Facebook en LinkedIn. Kabinetswerk / Mirjam Smit-Eggels noemt geen namen van klanten op sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mirjam@kabinetswerk.nl. U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw verzoek.