Over mij

Kabinetswerk is een vak apart. Míjn vak! Om de burgemeester en/of bestuurders te kunnen ondersteunen en ontzorgen is een goed ontwikkelde politiek bestuurlijke antenne niet voldoende. Je moet ook beschikken over een aantal specifieke vaardigheden en feitelijke kennis.  Ik vind het fijn om mijn kennis en ervaring te delen en over te dragen en een bijdrage te leveren daar waar dat op dat moment nodig of gewenst is.

Ruim 26 jaar heb ik gewerkt bij de gemeente Venray waarvan de laatste jaren in de functie van bestuursassistent/kabinetschef. Naast de vaste onderdelen als Lintjesregen en Dodenherdenking heb ik er een aantal bijzondere projecten mogen doen. Zoals het organiseren van een concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Grondgebonden Luchtverdediging in Nederland. Dit heb ik gecombineerd met de uitreiking door de burgemeester van het Draaginsigne Nobelprijs voor VN-militairen aan een aantal veteranen in de gemeente. Een onvergetelijke ervaring. Samen met de lokale horeca ondernemers hebben we er een mooi tweedaags Pleinfestijn van gemaakt. De mooiste beloning voor mij is als het lukt om  verschillende partijen, ieder met zijn eigen belangen, bij elkaar te brengen. En zo een podium te bieden aan het gemeentebestuur en alle betrokkenen. In dit geval een letterlijk podium: Dance


In 2019-2020 mocht ik projectleider zijn van de viering van 75 jaar bevrijding in Venray. Ook in dit project kwam veel bij elkaar. Verleden en heden, ideeën en mensen werden met elkaar verbonden. De aanwezigheid van de destijds 102-jarige drager van de Militaire Willemsorde, Sir Kenneth Mayhew († 2021) bij de openingsfestiviteiten in de gemeente waar hij in 1944 zijn moedige bijdrage geleverd had aan onze bevrijding, was voor mij persoonlijk een absoluut hoogtepunt. Film 75 jaar vrijheid
Als lid van de projectgroep professionalisering van de landelijke Kring van Kabinetsmedewerkers heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van profielschetsen voor professionals in ons vakgebied. Tijdens de Kring bijeenkomst in november 2016 mocht ik een workshop begeleiden over de lokale viering van de Nationale Dodenherdenking. In 2018 heb ik de opleiding Strategic Relationship Management met goed gevolg afgerond.

Wilt u weten wat ik voor u/uw gemeente kan betekenen? Check ‘diensten’.