Diensten

Interim opdracht op het gebied van Kabinet; beleid, advies en uitvoering. Lees meer …

Grotere gemeenten kennen meestal een kabinetsafdeling met een kabinetschef en een aantal ondersteuners. Bij de meeste middelgrote en kleine gemeenten zijn de taken op dit vakgebied belegd bij één persoon. Of is het zelfs een deeltaak van een medewerker. Dat maakt de functie kwetsbaar. Als deze medewerker plotseling uitvalt, komt de continuïteit van de werkzaamheden en een adequate ondersteuning van burgemeester of college op dit werkterrein in gevaar. Er is dan behoefte aan iemand die ervaring heeft met werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Omdat ik snel en flexibel kan schakelen, kan ik vaak snel aan de slag.  Ik ben gewend om te gaan met zeer vertrouwelijke informatie, onder druk te werken (deadlines) en ben op de hoogte van de actuele procedures.

De invulling van de opdracht is maatwerk en gaat in onderling overleg. Voorbeelden van concrete werkzaamheden kunnen zijn: ontzorgen en adviseren van de burgemeester/college ten aanzien van alle voorkomende kabinetswerkzaamheden zoals Koninklijke en (beleidsvorming over) gemeentelijke onderscheidingen, Predicaat Koninklijk en Hofleverancier, het adviseren over en organiseren van herdenkingen, ontvangsten en andere evenementen, zaken met betrekking tot het Koninklijk Huis, huwelijks- en bijzondere verjaardags-jubilea, protocol (ambtsketen, vlaggen, placering, etc.), relatiebeheer, crisismanagement en integriteitsaangelegenheden.

Kunt u wel wat ondersteuning op Kabinetsgebied gebruiken? Neem contact op via het contactformulier.Inhuur op projectbasis. Lees meer…

De aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen voor de Algemene Gelegenheid, oftewel de Lintjesregen, komen vaak bijna tegelijk binnen in de periode van mei t/m augustus. Is er op dat moment te weinig capaciteit of ontbreekt de kennis, dan kan ik de aanvragen voor u behandelen. Komt er een extra project dat niet past in de jaarplanning maar wel tijdelijk extra capaciteit vergt, ook daarbij kan ik een rol spelen.

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.Coaching en begeleiding. Lees meer…

Als gezegd, kabinetswerk is een vak. Iemand die nieuw is een dergelijke functie of die deeltaken in zijn/haar pakket krijgt, kan zich onzeker voelen. Het kan dan nodig zijn om bepaalde vaardigheden (verder) te helpen ontwikkelen. Het kan ook gaan om advisering, coaching en kennisoverdracht bij majeure projecten of beleidsstukken.

Kan ik iets voor uw medewerker(-s) betekenen? Neem contact op via het contactformulier.LVV-Register Vertrouwenspersoon. Lees meer…

Als in- of extern VP lever ik een bijdrage aan het behouden en/of bevorderen van een prettig psycho-sociaal arbeidsklimaat. Zo ben ik er voor de medewerker die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen of (vermoeden van) integriteitsschendingen. Daarnaast zorg ik voor voorlichting van en informatie aan medewerkers. Bestuur en management zal ik gevraagd of ongevraagd informeren en adviseren.

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.