Diensten

Interim opdracht/inhuur op het gebied van Kabinet; beleid, advies en uitvoering. Lees meer …

Grotere gemeenten kennen meestal een kabinetsafdeling met een kabinetschef en een aantal ondersteuners. Bij de meeste middelgrote en kleine gemeenten zijn de taken op dit vakgebied belegd bij één persoon. Of is het zelfs een deeltaak van een medewerker. Dat maakt de functie kwetsbaar. Als deze medewerker plotseling uitvalt, komt de continuïteit van de werkzaamheden en een adequate ondersteuning van burgemeester of college op dit werkterrein in gevaar. Er is dan behoefte aan iemand die ervaring heeft met werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Omdat ik snel en flexibel kan schakelen, kan ik vaak snel aan de slag.  Ik ben gewend om te gaan met zeer vertrouwelijke informatie, onder druk te werken (deadlines) en ben op de hoogte van de actuele procedures.

De invulling van de opdracht is maatwerk en gaat in onderling overleg. Voorbeelden van concrete werkzaamheden kunnen zijn: ontzorgen en adviseren van de burgemeester/college ten aanzien van alle voorkomende kabinetswerkzaamheden zoals Koninklijke en (beleidsvorming over) gemeentelijke onderscheidingen, Predicaat Koninklijk en Hofleverancier, het adviseren over en organiseren van herdenkingen, ontvangsten en andere evenementen, zaken met betrekking tot het Koninklijk Huis, huwelijks- en bijzondere verjaardags-jubilea, protocol (ambtsketen, vlaggen, placering, etc.), relatiebeheer, crisismanagement en integriteitsaangelegenheden.

Kunt u wel wat ondersteuning op Kabinetsgebied gebruiken? Neem contact met me op via het contactformulier.Project Lintjes. Komt u handen tekort? Of ontbreekt het aan kennis? Lees meer…

De aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen voor de Algemene Gelegenheid, ook wel de Lintjesregen genoemd, komen vaak bijna tegelijk binnen. Meestal is de piek van de werkzaamheden in de periode van mei t/m augustus. Of de gevraagde kennis ontbreekt of is onvoldoende aanwezig bij de medewerker(-s) op dat moment. In dat geval kan ik enkele of alle aanvragen/dossiers voor Koninklijke onderscheidingen voor uw gemeente voor het betreffende jaar overnemen en verzorgen. Een opdracht hiertoe is maatwerk, maar wel duidelijk afgebakend.

Interesse? Neem contact met me op via het contactformulier.Coaching en begeleiding van Kabinetsmedewerkers. Lees meer…

Als gezegd, kabinetswerk is een vak. Iemand die nieuw is een dergelijke functie of die deeltaken in zijn/haar pakket krijgt, kan zich onzeker voelen. Het kan dan nodig zijn om bepaalde competenties (verder) te ontwikkelen, maar ook om ondersteuning en kennisoverdracht bij inhoudelijke vraagstukken. Een aansprekend voorbeeld van het laatste is het proces van het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding en de rol van de gemeente/burgemeester hier in.

Kan ik iets voor uw medewerker(-s) betekenen? Neem contact met me op via het contactformulier.